Gemenskapsandakter på Loppholmarna varje söndag 17.00 fr.o.m. 25 juni t.o.m. 6 augusti.

I sommar har vi enkla andakter med betoning på gemenskap istället för ordinära gudstjänster. Varmt välkommen till dessa, varje söndag 17.00 på Loppholmarna. De arrangeras i samarbete med Kristinakyrkan men vid regn kommer vi att mötas i pingstkyrkan. Betoningen ligger på gemenskap, så glöm inte att ta med fika och en stol att sitta på när vi möts utomhus. Vid frågor kontakta Gunnar Lindgren på: 070 519 3677.

Share Button