Ungdomssamlingar

Ungdomssamlingar äger under vårterminen 2023 som regel rum under torsdag eftermiddagar efter skoltid. Kontakta Anna Lennartsson, (070 209 7589) för mer information. 

Men man är också välkommen att gå till Kristinakyrkan på fredagar, från 19.00. 

Från årskurs 7 och uppåt.