Pingst Lindesberg

Ungdomssamlingar

Välkommen på våra gemensamma ungdomssamlingar (Tonår) tillsammans med Kristinakyrkan.  Lokal: Kristinakyrkan. Ibland kan det vara på annan plats men det brukar ledarna tala om. Fredagar Kl. 19

Från årskurs 7 och uppåt.