Barn och ungdom

Vi som församling vill ha barn och ungdomsverksamhet som sträcker sig mellan hela spannet barn och ungdom. På grund av olika omständigheter klarar vi inte det i nuläget. Men vi är glada för de ledare som idag finns och de barn som ni sänder till oss att vara med i de olika verksamheterna. Tack för förtroendet!

Klicka på någon av menyknapparna för att veta mer om de olika grupperna