Pingst Lindesberg

Barn och ungdom

Vi som församling vill ha barn och ungdomsverksamhet som sträcker sig mellan hela spannet barn och ungdom. På grund av olika omständigheter klarar vi inte det i nuläget. Men vi är glada för de ledare som idag finns och de barn som ni sänder till oss att vara med i de olika verksamheterna. Tack för förtroendet!

Klicka på någon av menyknapparna för att veta mer om de olika grupperna