Pingst Lindesberg

Barn och ungdom

Församlingens strävan är att ha ett barn – och ungdomsarbete som sträcker sig mellan hela spannet barn och ungdom. Det går kanske inte alltid att uppfylla helt på grund av olika omständigheter. Men vi är glada för de ledare som idag finns och de barn som ni sänder till oss att vara med i de olika verksamheterna. Tack för förtroendet!

Klicka på någon av menyknapparna för att veta mer om de olika grupperna