Pingst Lindesberg

Disciples

Disciples är våra  samlingar för barn i låg- och mellanstadiet. Fredagar kl. 17-19, jämna veckor. (Varannan vecka.)