Vår historia

Pingströrelsens och församlingens historia finns på ett utmärkt sätt beskrivet i Josef Bergkvists specialarbete i historia med titeln “Pingstförsamlingen i Lindesberg 1918-2000” från 2001. Du kan ladda ner en skannad version av specialarbetet här.

God läsning! Har du ytterligare frågor, kontakta oss här.