Konfirmation

Konfirmation har vi haft genom att stötta Kristinakyrkan i deras konfa-arbete som äger rum vartannat år. Konfirmationen innebär att bearbeta frågor kring livet, Gud, relationer och framtiden tillsammans med ledare och andra konfirmander. Du behöver inte vara döpt eller kristen för att delta. Konfaåret är ett tillfälle att få reda på mer om kristen tro och lära känna nya kompisar. Konfa är öppet för alla!