ÄVENTYRET

Äventyret är församlingens söndagsskola för barn under gudstjänst. Den är från 3 år och uppåt. Barn yngre än tre år får komma men i förälders sällskap. Samlingen börjar när predikan inleds i gudstjänsten.

Gun Ökvist är ansvarig ledare.