Pingst Lindesberg

ÄVENTYRET

Äventyret är församlingens söndagsskola för barn under gudstjänst. Den är från 3 år och uppåt. Barn yngre än tre år får komma men i förälders sällskap. Samlingen börjar när predikan inleds i gudstjänsten. Startar upp igen söndagen 13 mars 2022

Gun Ökvist är ansvarig ledare.