Prenumerera på vår kalender

iOS

Gå till vår kalendersida och tryck på prenumerera. Ibland ger dock iOS-enheter felaktiga tidpunkter på de importerade händelserna. Följ då istället dessa instruktioner på din iPhone/iPad:

Android

Gå till vår kalendersida och tryck på Prenumerera i Google-kalender.