Pingst Lindesberg

Välkommen till Pingstkyrkan Lindesberg

  • Gudstjänster och bönesamlingar är inställda tills vidare. Bön på Zoom varje torsdag kl. 19.30 Se fliken BÖNERUMMET

Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i Hans Son

O salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona, som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. (S. Lidman)