Pingst Lindesberg

Nyheter

Bönemötena har uppehåll under sommaren

Bönemötena på torsdagar 19.30 kommer att göra ett uppehåll nu fram till augusti. Då kommer tiden för bönen återgå till 19.00 som innan pandemin. Zoom bönen är vilande tills vidare. Fortsätt att be hemma för församlingen,

Böneämnen:

  • Vi behöver hitta en ny äldste eller
    styrelsemedlem.
  • Flera familjer till församlingen.
  • Att vi som församling hittar vägar ut i samhället
    där vi kan göra skillnad.
  • Väckelse i vår stad
  • Pastorsfrågan

Söndagsgudstjänster i sommar

Vi har redan öppnat upp och haft en söndagsgudstjänst. Det var en fantastisk stund. Alla skötte sig enligt de regler som tagits fram för att passa de förordningar myndigheterna utfärdas. Det blir även gudstjänst i våran lokal nu på söndag d 20 juni Kl. 11. Välkommen. Man får sitta på anvisade platser. Tänker på att stanna hemma om man är sjuk. När mötet är slut lämnar man lokalen för att det inte ska bli trängsel på kyrktorget.

De gemensamma mötena som vi brukar ha varannan gång med Kristinakyrkan blir idag ute på Loppholmarna. Det gäller från söndag d 27 juni – 25 juli. Vid regn hänvisas gudstjänsterna till Kristinakyrkan enligt de förordningar som gäller vid den aktuella söndagen. Idag är maxgränsen 50 personer sittande med anvisade platser. Håll utkik hur det blir efter den 1:a juli.

Öppnar för bönemöten torsdagar

Vi öppnar upp våra lokaler för vår bönemöten på torsdagar Kl. 19:30. Till en början kommer det vara möjligt att kunna följa dessa via Zoom, beroende på intresse. Vi följer myndigheternas rekommendationer för allmänna samlingar i övrigt.

Gudstjänst 6 juni

Söndagen d 6:e juni K. 16:00 kommer vi att fira gudstjänst i våran lokal under rådande bestämmelser med max 50 personer i ordnade former. Glöm inte att det också finns några gudstjänster utlagda på vår Youtube kanal. Sön efter Pingstkyrkan Lindesberg.