Pingst Lindesberg

Nyheter

Infarten och innergården asfalterad

Nu är infarten och innergården asfalterad vid kyrkan. Det blev asfalt på innergården då detta var mer prisvärt än plattsättning som var tänkt från början. Dessutom måste byggandet av förråd som ska ersätta garaget anstå tills vidare då vi måste se över våra ekonomiska möjligheter för detta. Men på det stora hela kan man nog säga att vi kommit i hamn med ”rusten” som vi beslutade om på sista församlingsmötet för ett år sedan, innan pandemilagen slog till och vi inte kunde samlas till gudstjänster för en åskådlig framtid.

Påskgudstjänster med Kristinakyrkan

Påsken 2021, 2-5 mars, firar vi tillsammans med Kristinakyrkan. Det blir live sända gudstjänster från Kristinakyrkan där predikanter och musiker från de båda församlingarna medverkar. På långfredag Kl. 10:00 predikar Paul Grönberg, pastor i Pingstkyrkan och på påskdagen Kl. 10:00 predikar David Fiske, pastor i Kristinakyrkan. Länkar kommer att läggas upp på vår hemsida till dessa gudstjänster. Observera! Gudstjänsterna spelas inte in utan kommer bara att kunna ses direkt (live) via länkarna på respektive församlings hemsida Fredag och Söndag Kl. 10:00. Varmt välkommen!

Administrationsmöte den 28 mars

Vi kommer hålla vårat administrationsmöte den 28 mars Kl. 16:00 via Zoom. Medlemmar kommer att få information hur det praktiskt går till. Man kommer även informeras genom utskick om alternativa sätt att tillkännage sina val. Administrationsmötet måste hållas innan mars månads utgång enligt våra stadgar. Annars kunde vi kanske valt att hålla det senare då myndigheterna nu signalerar att det kan ske en öppning på antalet närvarande på allmänna samlingar. Men allt kan ju ändras igen beroende på om det kommer en tredje våg av smitta.