Pingst Lindesberg

Anställda

Anna Lennartsson är i nuläget vår enda anställd, hon har en vakanstjänst.

Anna är som regel ledig på måndagar och fredagar och hörs gärna de andra dagarna under veckan.

Telefon: 070 209 7589

Email: pastor4094@gmail.com