Stadgar för Pingstkyrkan Lindesberg

Följande dokument beskriver våra stadgar. I andlig mening är vi en kristen församling, men rent juridiskt utgör vi en ideell förening, och därför behöver vi ha stadgar som beskriver ramarna för vår verksamhet rent praktiskt och som visar hur vi samverkar med myndigheter, etc.

Stadgarna antagna 1998-03-01

Stadgar P-kyrkan 2012-01-06