Mission

Pingstkyrkan i Lindesberg arbetar med mission och bistånd på följande sätt och följande länder och sammanhang:

  • Evangeliserande radiosändningar i Mali till Bambarafolket på deras eget språk via IBRA Media
  • Stödjer en bibelskola i Nagaland, norra Indien, bibelskola, tillsammans med pingstförsamlingarna i Älvängen, Ärla och Hönö
  • Förmedlar statsbidrag till missionärsbarnens skolgång