Vår verksamhet

Interiör av Pingstkyrkan i Lindesberg

Söndagar samlas vi oftast på förmiddagen kl. 11 till gudstjänst och lovsång. Under veckan har vi bönesamling torsdagar kl 19.

Varannan vecka samlas också hemgrupperna till gemenskap och bön. Vill man vara med i en sådan går det bra att kontakta pastorn.

I dagsläget har vi ungdomssamlingar gemensamt med Kristinakyrkan på fredagar kl 19. Samlingarna är i Kristinakyrkan.

Varannan fredag, jämna veckor är det Disciples Kl.17-19 för barn i låg och mellanstadiet. Denna verksamhet är vilande tills vidare.

På söndagarna är det nästan alltid söndagsskola för barn från 3 år och uppåt. De går till sin samling strax innan predikan börjar.

Mission är en viktig del av vår verksamhet där församlingen stöttar missionärer eller kristna organisationer över världen. För Pingstförsamlingen i Lindesberg betyder mission främst att förkunna evangelium för nya grupper av människor men också att ta ett socialt ansvar i de missionsuppdrag vi står i.

Sång och musiklivet är också en viktig verksamhet där ett musikteam och en organist delar på ansvaret för musiken till gudstjänster.