Pingst Lindesberg

Vår verksamhet

Interiör av Pingstkyrkan i Lindesberg

Söndagar samlas vi oftast på förmiddagen kl. 11 till gudstjänst och lovsång. Under veckan har vi bönesamlingar. Tisdagar kl. 10 och torsdagar kl 19.

Varannan vecka samlas också hemgrupperna till gemenskap och bön. Vill man vara med i en sådan går det bra att kontakta pastorn.

I dagsläget har vi ungdomssamlingar gemensamt med Kristinakyrkan på fredagar kl 19. Samlingarna är i Kristinakyrkan.

Varannan fredag, jämna veckor är det Desciples Kl.17-19 för barn i låg och mellanstadet.

På söndagarna är det nästan alltid söndagsskola för barn från 3 år och uppåt. De går till sin samling strax innan predikan börjar.

Vi är även delägare i en secondhand affär tillsammans med Kristinakyrkan och Erikshjälpen. Verksamheten drivs huvudsakligen av volontärer. Överskottet fördelas till församlingarna som i sin tur fördelar dem till olika sociala projekt över världen.

Mission är en viktig del av vår verksamhet där församlingen stöttar missionärer eller kristna organisationer över världen. För Pingstförsamlingen i Lindesberg betyder mission främst att förkunna evangelium för nya grupper av människor men också att ta ett socialt ansvar i de missionsuppdrag vi står i.

Sång och musiklivet är också en viktig verksamhet där ett två musikteam och en organist delar på ansvaret för musiken till gudstjänster.