Tack för välkomnandet!

Tack så mycket för i söndags, jag kände mig mycket och varmt välkomnad in i församlingen och in i min vakanstjänst! Det är gott att möta syskon och uppleva värmen av gemenskapen. Nu får vi stå tillsammans och be om kraft att pingstförsamlingen i Lindesberg ska bli det varma hem som människorna här omkring behöver för att upptäcka att livet finns hos Pappa Gud.

Under kommande veckor när jag predikar kommer jag att tala om församlingen. Jag brinner för församlingen, och tror verkligen att det ligger en större kraft i vår gemenskap än vad vi ibland tror. Ofta förundras jag över hur Gud har visat oss så stort förtroende. Tänk att Han har utvalt oss till att utföra Hans verk och vara en del av Hans mission. Ibland har vi som Guds folk utöver vår värld misslyckats i vårt uppdrag, men ändå är Guds uthållighet med oss så stor att Han aldrig ger upp utan att Han fortsatt söker våra hjärtan och våra händers överlåtelse till Hans verk. Guds nåd och godhet är sannerligen stor! Vi enkla människor, kan få bli och vara en del av ett större pussel som läggs, där just du kan få vara en viktig bit, en nyckelbit för att även andra ska finna sin plats och bli en del av den större bilden som Gud lägger. Till hjälp har vi fått Guds egen Ande, hjälpare. “Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades Han på dem och sa: ´Ta emot helig Ande´”. Joh 20:21-22.

Vi hörs och ses! Peace, nye pastorn, Anna Lennartsson