Hemgrupper

Församlingen har ett antal hemgrupper som möts regelbundet, ungefär varannan vecka, i hemmen. Ett hemgruppsmöte innehåller vanligtvis bön, bibelläsning, samtal och gemenskap.

Vill du vara med i en hemgrupp? Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med. Kontakta oss så hjälper vi dig!