BÖNERUMMET

Välkommen till Bönerummet – ett digitalt rum för att mötas till bön.

Bönerummet gör ett uppehåll tills vidare.