Pingst Lindesberg

Gudstjänst på Loppholmarna

Gemensam gudstjänst med Kristinakyrkan. Vid regn i Kristinakyrkan
Medverkande: David Fiske, Gunnar Lindgren, Josef Sköldenström m.fl.

Share Button