Pingst Lindesberg

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Paul Grönberg
Mötesledning: Markus Lundin
Sång: Josef Sköldenström

Share Button