Pingst Lindesberg

Adventsgudstjänst med adventsfika

Predikan: Paul Grönberg
Mötesledning: Anna Charlier
Sång: Gösta Palm

Share Button