Gudstjänst

Predikan: Börje Erdtman från Ankarstiftelsen
Mötesledning: Ewa Stina Peterson
Lovsång: Josef Sköldenström

Share Button