Pingst Lindesberg

Gudstjänst. Upptakt med nattvard

Predikan: Paul Grönberg
Mötesledning: Gunnar Lindgren
Musik: Thomas och Paul

Share Button