Pingst Lindesberg

Gudstjänst på Loppholmarna

Gemensam gudstjänst med Kristinakyrkan. Vid regn i Kristinakyrkan.
Medverkande: Eje Larsson, Kjell-Arne Sjönneby, Marie Brix Scou m.fl.

Share Button