Pingst Lindesberg

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst m nattv.
 Pred:Paul Grönberg ,
Mötesl: Gunnar Lindgren ,
Musik: Josef Sköldenström
Share Button