Pingst Lindesberg

Gudstjänst med nattvard o extra församlingsmöte

Gudstjänst m. nattv. Pred: Paul Grönberg, Mötesl: Markus Lundin,  Musik: Sven Öberg

Extra församlingsmöte efter gudstjänsten

Share Button