Pingst Lindesberg

Gudstjänst med extra administration

Predikan: Eje Larsson
Mötesledning: Anna Charlier
Sång: Rolf Bergkvist

Share Button