Pingst Lindesberg

Gudstjänst Loppholmarna

Gemensam gudstjänst med Kristinakyrkan. Vid regn i Kristinakyrkan.
Medverkande: Mapyu Tsin, Gösta och Lisbeth Palm m.fl.

Share Button