Gudstjänst

Predikan: Malin Runesson
Mötesledning: Eva Stina Pettersson
Musik: Gösta Palm
Servicegrupp: 4

Share Button