Pingst Lindesberg

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Gunnar Lindgren
Mötesledning: Eva Stina Pettersson
Sång: Sven Öberg
Nattvard

Share Button