Pingst Lindesberg

Avslutningsgudtjänst för Konfa-gruppen och Äventyret

Gemensam gudstjänst med Kristinakyrkan i Pingstkyrkan. Avslutning för konfagruppen.
Medverkande: David Fiske, Rebecka Gustafsson, Konfa- Ungdomarna. Avslutning för söndagsskolan Äventyret.
Mötesledare: Paul Grönberg. Musik Gösta Palm och Josef Sköldenström. 

Share Button