Ekumenisk Gudstjänst

Predikan: Anna Lennartsson
Mötesledning: Benny Myrberg
Musik: Gösta Palm
Serv.grp: 1

Share Button