Pingst Lindesberg

Besök av Sergej Semenyuk

Gemensam gudstjänst med Betel i Grönbo
Predikan: Sergej Semenyuk
Mötesledning: Eva-Stina Pettersson
Musik: Gösta Palm

Share Button