Pingst Lindesberg

Års- och visionsmöte

Predikan: Malin Runesson
Mötesledning: Gunnar Lindgren
Musik: Rolf Bergkvist

Share Button