Pingst Lindesberg

Konfastart Onsdag 1 september Kl 17 i Kristinakyrkan

Välkommen till Kristinakyrkan och prova på hur det är att gå på Konfa. Första samlingen blir i Kristinakyrkan d 1/9 mellan kl 17.00 och 18.30. Ansvariga ledare är David Fiske (pastor i Kristinakyrkan) och Rebecka Gustafsson (ungdomsledare i Kristinakyrkan.) Konfa undervisningen sker i samarbete mellan Pingstförsamlingen och Kristinakyrkan.

Share Button