Pingst Lindesberg

Bönemötena har uppehåll under sommaren

Bönemötena på torsdagar 19.30 kommer att göra ett uppehåll nu fram till augusti. Då kommer tiden för bönen återgå till 19.00 som innan pandemin. Zoom bönen är vilande tills vidare. Fortsätt att be hemma för församlingen,

Böneämnen:

  • Vi behöver hitta en ny äldste eller
    styrelsemedlem.
  • Flera familjer till församlingen.
  • Att vi som församling hittar vägar ut i samhället
    där vi kan göra skillnad.
  • Väckelse i vår stad
  • Pastorsfrågan
Share Button