Pingst Lindesberg

Söndagsgudstjänster i sommar

Vi har redan öppnat upp och haft en söndagsgudstjänst. Det var en fantastisk stund. Alla skötte sig enligt de regler som tagits fram för att passa de förordningar myndigheterna utfärdas. Det blir även gudstjänst i våran lokal nu på söndag d 20 juni Kl. 11. Välkommen. Man får sitta på anvisade platser. Tänker på att stanna hemma om man är sjuk. När mötet är slut lämnar man lokalen för att det inte ska bli trängsel på kyrktorget.

De gemensamma mötena som vi brukar ha varannan gång med Kristinakyrkan blir idag ute på Loppholmarna. Det gäller från söndag d 27 juni – 25 juli. Vid regn hänvisas gudstjänsterna till Kristinakyrkan enligt de förordningar som gäller vid den aktuella söndagen. Idag är maxgränsen 50 personer sittande med anvisade platser. Håll utkik hur det blir efter den 1:a juli.

Share Button