Pingst Lindesberg

Infarten och innergården asfalterad

Nu är infarten och innergården asfalterad vid kyrkan. Det blev asfalt på innergården då detta var mer prisvärt än plattsättning som var tänkt från början. Dessutom måste byggandet av förråd som ska ersätta garaget anstå tills vidare då vi måste se över våra ekonomiska möjligheter för detta. Men på det stora hela kan man nog säga att vi kommit i hamn med ”rusten” som vi beslutade om på sista församlingsmötet för ett år sedan, innan pandemilagen slog till och vi inte kunde samlas till gudstjänster för en åskådlig framtid.

Share Button