Pingst Lindesberg

Administrationsmöte den 28 mars

Vi kommer hålla vårat administrationsmöte den 28 mars Kl. 16:00 via Zoom. Medlemmar kommer att få information hur det praktiskt går till. Man kommer även informeras genom utskick om alternativa sätt att tillkännage sina val. Administrationsmötet måste hållas innan mars månads utgång enligt våra stadgar. Annars kunde vi kanske valt att hålla det senare då myndigheterna nu signalerar att det kan ske en öppning på antalet närvarande på allmänna samlingar. Men allt kan ju ändras igen beroende på om det kommer en tredje våg av smitta.

Share Button