Pingst Lindesberg

Pastor 50% och ny äldste

Med glädje har vi fått välkomna en ny äldste och styrelseledamot i församlingen. Det är Helene Lundin. Hon blev presenterad i ett tidigare Nyhetsbrev. Vi hoppas att senare få avskilja henne mer formellt i församlingens mitt när vi kan börja fira gudstjänster igen utan restriktioner.

Pastor Paul Grönberg kommer att fortsätta i församlingen under en provperiod på 50% . Han kommer att pendla från Hagge, Smedjebacken kommun dit han flyttat med familjen. Så länge coronan pågår kommer han främst ha torsdagar och söndagar som arbetsdagar samt en halv dag för expeditionsarbete. Eftersom det är en oreglerad arbetstid innebär det att det kommer bli en viss flexibilitet med dagar och timmar. Det sker hela tiden i samråd med styrelsen.

Share Button