Pingst Lindesberg

Tillgång till arkiv för predikan

Vi får med tacksamhet gå in i midsommarfirandet. Vi får tacka för Guds skapelse. Det skapade lovsjunger Gud genom sin skönhet och grönska. Liv och glädje förkunnas genom blommor, vatten, himmel, sol och regn.

Nu finns det möjlighet att lyssna på predikningar ända från 2010. De ligger under fliken predikan och kallas helt enkelt för Arkiv. Botanisera gärna där och se om du kan hitta något intressant under midsommarhelgen. Själv hittade jag en intressant predikan eller föreläsning om Jesus som rabbin av Göran Lennartsson.

Med önskan om en fridfull och glädjerik midsommar trots pandemi restriktioner. Gud välsigne dig.

Pastorn

Share Button