Pingst Lindesberg

14-19 Januari Ekumeniska böneveckan 2020

Under vecka 3 från tisdagen d 14 jan t o m söndag d 19 januari ordnar kyrkorna med den årliga ekumeniska böneveckan – bön för kristen enhet. Vardagssamlingarna är kl 18:30. Tisdag i Pingstkyrkan där Gunilla Skottsbo från Sv. Kyrkan medverkar. Onsdag i Kristinakyrkan där Paul Grönberg från Pingstk:n medverkar. Torsdag i Svenska Kyrkan där David Fiske från Kristinakyrkan medverkar. På söndag avslutas veckan med en gemensam nattvardsgudstjänst firas i Sv. Kyrkan kl. 11:00. Predikant: Paul Grönberg fr. Pingstk:n Mötesledare: Gunilla Skottsbo. Sång av bl. a. ungdomskören i Kristinakyrkan. Varmt välkommen att delta. Läs mer här

Share Button