Pingst Lindesberg

2 juni 11:00 Gemensam gudstjänst med Betel ,Grönbo

Söndagen d 2 juni, Kl. 11:00, firar vi gemensam gudstjänst med vännerna från Betel i Grönbo. Mats Larsson predikar. Vi firar också nattvard tillsammans.

Share Button