Pingst Lindesberg

Gemensamma gudstjänster i påsk med Kristinakyrkan 18-21 April

Välkommen till våra gemensamma gudstjänster under påsken i Pingstkyrkan och i Kristinakyrkan. Getsemanestund med nattvard skärtorsdag d 18 april Kl. 19 i Pingstkyrkan, Långfredagsgudstjänst d 19 april Kl 10 i Kristinakyrkan, Påskdagsgudstjänst d 21 april Kl 11 i Pingstkyrkan.

Share Button