Pingst Lindesberg

30 maj Kl 15&18 HAns Weichbrodt

Kristi himmelfärdsdag d 30 maj på Bergslagskonferensen kommer vi att få besök av Hans Weichbrodt från OAS rörelsen. Det blir två samlingar: Kl. 15 och Kl. 18 med kvällsfika emellan. Hans är en gärna hörd talare på många kristna konferenser och i olika kyrkliga sammanhang. Han är en av inspiratörerna och ledarna av förnyelserörelsen inom Svenska Kyrkan i det som brukar kallas OAS rörelsen.

Share Button