Pingst Lindesberg

28 April Kl 11 Gideoniterna

Söndagen d 28 april får vi besök av representant från Bibelspridarsällskapet Gideoniterna. De finns över hela världen och brukar se till att det finns biblar på offentliga inrättningar, hotell mm. Denna söndag står även Gideoniterna för predikan.

Share Button