Pingst Lindesberg

Års- och visionsmöte 6 jan Kl. 11

På trettondagen (sö 6/1) kl.11 har vi det traditionella års och visionsmötet. Det blir inga val så det är inget administrationsmöte. Däremot kommer årsberättelsen läsas upp och det blir som ett församlingsmöte med diverse frågor. Själva gudstjänsten kommer dock att vara själva det visionära där predikan kommer att vara framåtblickande. Det är två samlingar alltså med servering emellan.

Share Button