Pingst Lindesberg

Disciples börjar fredag 7 september Kl. 17

Disciples är våra  samlingar för barn i låg- och mellanstadiet. Fredagar kl. 17-19, jämna veckor. (Varannan vecka.)

Share Button