Pingst Lindesberg

Lördag d 15 sept Kl 16 Besök av Daniel Alm


Daniel Alm, föreståndare för Pingst fria församlingar, ledare inom Svenska Pingströrelsen besöker Pingstkyrkan i Lindesberg lördag d 15 september Kl. 16

Share Button