Att komma vidare

Eftersom predikanten var ganska förkyld vid predikotillfället är hans önskan att bara en utskrift läggs ut.

Share Button