Pingst Lindesberg

Nyheter

Korsvandring långfredag 15:00 från Lindesbergs Kyrka

Under påskhelgen har vi inga gudstjänster i Pingstkyrkan. Däremot kommer är det möjligt att delta i en korsvandring Kl. 15:00 med samling utanför Lindesbergs kyrka. Det blir en vandring med några bönestationer på olika platser i Lindesberg och det avslutas utanför Kristinekyrkan.

Det kommer också att pågå en utställning kring påskens budskap i Lindesbergs kyrka under påskveckan som går att besöka.

Isolera dig inte helt

Även om många av oss måste hålla oss isolerade pga att man tillhör riskgruppen behöver det inte betyda att man isolerar sig totalt. Det är ju helt ok att gå ut och gå eller springa mm. Dessutom går det ju alldeles utmärkt att tala i telefon utan risk för smitta. Idag erbjuds ju också möjlighet till social interaktion genom de tekniska landvinningar som gjorts på området kring sociala medier. När det gäller gudstjänster kan man alltid se på webbsändningar som en del av de större kyrkorna gör i vårt närområde. Pingstkyrkan Örebro bland annat sänder på söndagarna. Och tycker man det räcker med TV:n så finns ju gudstjänsterna på SVT på söndags förmiddagarna. Vi ber och hoppas om att denne situation snabbt ska bli bättre och vi får möjlighet att mötas till bön och gudstjänst.