Nyheter (Sida 3)

Här finner du olika inlägg och nyheter som berör vår verksamhet.

28 April Kl 11 Gideoniterna

Söndagen d 28 april får vi besök av representant från Bibelspridarsällskapet Gideoniterna. De finns över hela världen och brukar se till att det finns biblar på offentliga inrättningar, hotell mm. Denna söndag står även Gideoniterna för predikan.

30 maj Kl 15&18 HAns Weichbrodt

Kristi himmelfärdsdag d 30 maj på Bergslagskonferensen kommer vi att få besök av Hans Weichbrodt från OAS rörelsen. Det blir två samlingar: Kl. 15 och Kl. 18 med kvällsfika emellan. Hans är en gärna hörd talare på många kristna konferenser och i olika kyrkliga sammanhang. Han är en av inspiratörerna och ledarna av förnyelserörelsen inom…